رئیس کنگره:
دکتر کامران باقری لنکرانی

دبیر اجرایی کنگره:
دکتر کوروش عزیزی

دبیران علمی کنگره:
دکتر سولماز قهرمانی
دکتر امیررضا دهقانیان

دبیر دانشجویی:
آقای محمد منفرد

دبیر اجرایی دانشجویی:
آقای امید نیکو

دبیر علمی دانشجویی:
خانم هنگامه کسرایی
 
 
صفحه اصلی > راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
.: راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات

راهنمای نگارش چکیده مقاله:

1- زبان چکیده مقالات میتوانند به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باشند
 
2- چکیده شامل موارد زیر می باشد:

زمینه، متد، نتایج، نتیجه گیری 
Background,Methods,Results,Conclusion

3- حداقل ۲۵۰ لغت و حداکثر ۴۵۰ لغت

4-حداقل 3 و حداکثر 5 کلید واژه

5- اسامی نویسندگان به ترتیب اثرگذاری در طرح قید گردد، نام کامل کلیه نویسندگان، درجه تحصیلات، وابستگی
(affiliation) و پست الکترونیک الزامی است. قید نشانی پستی، تلفن ثابت و همراه در مورد فرد ارائه دهنده پوستر الزامی است.

نکات مهم:

به هیچ وجه نیازی به ارسال اصل مقاله نمی باشد. 
با توجه به ارائه گواهی مقاله، تنها به یک نویسنده(ارائه دهنده مقاله )،حتماً ارائه دهنده مقاله مشخص گردد.لذا ذکر نام و نام خانوادگی ارائه دهنده مقاله، وابستگی(Affiliation)، پست الکترونیکی و تلفن ثابت و همراه ضروری است.
چکیده مقالات باید بدون رفرنس باشد.
در صورت عدم رعایت اصول فوق، خلاصه مقاله وارد پروسه داوری نخواهد شد.
توجه: تکمیل فرم Title Page الزامی است لذا مقالاتی که فاقد فرم کامل شده Title Page باشند داوری نخواهند شد و گواهی سمینار صادر نخواهد گردید.

جهت دریافت فرم Title Page اینجا کلیک کنید.